Tłumacz języka migowego

Nasz sklep ułatwia komunikację osobom niedosłyszącym oraz głuchym. Doradca ma możliwość połączenie się online z Systemem Komunikacji Niewerbalnej, gdzie tłumacz pozwala na porozumiewanie się w zakresie polskiego języka migowego oraz systemu języka migowego. Z usługi można korzystać o każdej porze funkcjonowania sklepu.

Dostępne usługi